Yakari, Tome 2 : Yakari et le bison blanc par Derib, Job

Yakari, Tome 2 : Yakari et le bison blanc par Derib, Job

Titre de livre: Yakari, Tome 2 : Yakari et le bison blanc

Auteur: Derib, Job

ISBN: 2205053574

Derib, Job avec Yakari, Tome 2 : Yakari et le bison blanc